Primær navigation

Problemer ved lukning af FKB’er

[07.11.2019]

I

ADMSYS-nyheden: AMU-linjer. COS-19150 Ingen gyldig tilknytning mellem FKB og mål, der passer til startdatoen (Afviste AMU-linjer) omhandlede kun 3. kvartal 2019.

Der er konstateret lignende problemer er ved supplerende indberetning til 2. kvartal 2019. Her blev rækker på følgende FKB’er afvist:

2224

Vejgodstransport

2241

Entreprenør- og Landbrugstekniske område

2635

Maskiner og teknik i landbruget

2640

Planteproduktion i landbruget

2728

Grundkompetence chauffør gods

2752

Arbejdets organisering ved produktion i industrien

 

Rækkerne burde ikke have været afvist.

De afviste rækker er nu indlæst og tilskud er beregnet. Det nye tilskud vil snarest blive anvist.

Skoler, der er ramt af fejlen, skal ikke foretage sig yderligere.

I 4. kvartal 2019 har skolerne i EASY A oprettet udbud på følgende lukkede FKB’er.

 

 

2224

Vejgodstransport

2650

Svejsning og termisk skæring i metal

2728

Grundkompetence chauffør gods

2752

Arbejdets organisering ved produktion i industrien

2773

Installation og service inden for VVS-området

2291

Personbefordring med letbane

2850

Bygningers el-installationer og antennemontage

2219

Personbefordring med taxi

2635

Maskiner og teknik i landbruget

2242

Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel

2640

Planteproduktion i landbruget

2641

Husdyrproduktion i landbruget

2722

Specialbefordring af personer

Slutdatoen flyttes til 31.12.2019.  Skoler, der er ramt af fejlen, skal ikke foretage sig yderligere.

I 1. kvartal 2020 er der ligeledes oprettet udbud på lukkede FKB’er.

2728

Grundkompetence chauffør gods

2752

Arbejdets organisering ved produktion i industrien

2650

Svejsning og termisk skæring i metal

2773

Installation og service inden for VVS-området

2224

Vejgodstransport

2242

Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel

2640

Planteproduktion i landbruget

2641

Husdyrproduktion i landbruget

 

Slutdatoen flyttes ikke. Udbuddet skal flyttes til en FKB, der ikke er lukket. Ellers vil rækken gå på fejl.

 

Med venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring