Primær navigation

Til faglige udvalg: Frist den 1. juli 2019 for central ændring af lærestedsgodkendelser

[16.05.2019]

Sker der ændringer i uddannelsesbekendtgørelser pr. 1. august 2019, som har konsekvens for mange lærestedsgodkendelser i EASY-P, tilbyder Styrelsen for It og Læring at bistå med ændringerne.

 

STIL kan tilbyde at:

  • oprette godkendelser på nyt specialenr. på baggrund af virksomhedens nuværende godkendelse,
  • passiverer godkendelser, hvis trin eller specialer lukker. Hvis der er godkendelser med aktive uddannelsesaftaler, vil de ikke blive passiveret

Fagligt udvalg bedes indmelde en supportsag til EASY-P senest den 1. juli med præcis angivelse af, hvad der ønskes hjælp til. Hvis vi ikke har hørt fra jer inden 1. juli, forventer vi, at fagligt udvalg selv håndterer eventuelle godkendelsesændringer, ligesom vi forventer, at hvis ændringen kun har konsekvens for få godkendelser, så håndteres de ligeledes manuelt af fagligt udvalg.  

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring