Primær navigation

Nye regler for godskrivning på de merkantile uddannelser fra 1. august 2019

[20.05.2019]

 

Vedr. disse uddannelser:

·         1912 Kontoruddannelse med specialer

·         1922 Finansuddannelsen

·         1932 Handelsuddannelse med specialer

·         1952 Detailhandelsuddannelse med specialer

·         15 Eventkoordinator

 

Elever, der har fuldført EUX 1. del på en af ovenstående uddannelser, uanset efter hvilken bekendtgørelse (såvel version som uddannelse), har fra 1. august 2019 direkte adgang til alle 5 uddannelser uden at skulle supplere med nyt grundforløb eller lignende.

EUX 1. del består af (evt. GF1) GF2 + det studieforberedende år.
Standardmeritten for EUX 1. del betyder, at elever kan skifte uddannelse, uden det koster et uddannelsesklip.

 

Elever med HHX har ligeledes direkte adgang til hovedforløbene fra 1. august 2019 uden grundforløb, da HHX-elever får standardmerit for grundforløbet.

 

Elever med enten STX, HTX eller HF får fra 1. august 2019 godskrivning, så varigheden af deres GF2 bliver 5 uger mod tidligere 10 uger. For finansuddannelsen gælder dog, at alle elever, med en gymnasial eksamen, fra 1. august 2019 godskrives hele grundforløbet og har direkte adgang til hovedforløbet.

 

 

Specielt for:

  • 1932 Handelsuddannelse med specialer uden EUX, og

  • 1952 Detailhandelsuddannelse med specialer uden EUX

kommer til at gælde, at elever der starter på en af ovenstående 2 uddannelser på version, der har ikrafttræden 1. august 2019 eller senere, får adgang til begge hovedforløb. Dvs. uddannelserne har hvert sit grundforløb, men idet de to grundforløb er identiske, giver de direkte adgang til hinandens hovedforløb.

 

 Præmietrækket vil blive udviklet til at understøtte ovenstående.

 

For nærmere uddybelse af uddannelsesreglerne henvises til Uddannelsesnævnets side med notater.

 

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring