Primær navigation

Brugervendt systemopdatering. EASY-P er lukket onsdag den 22. maj 2019 kl. 7 – 8

[21.05.2019]

EASY-P bliver opdateret med følgende nye faciliteter:

Flettefiler faglige udvalg

  • Flettefil (FL02) fra søgning på skuemester (FU09): Nye kolonner efter kolonne AY med: ”arb tlf.”, ”arb mobil”, ”hjem tlf”, ”hjem mobil”, ”hjem e-mail”

  • Flettefil (FL09) fra søgning på svendeprøver (FU10): Ny kolonne M med ”Antal elever”.

  • Formatering af CPR-nr. i elevflettefil fra FU05. Cpr.nr. vises nu med foranstillet 0 og med bindestreg efter fødselsdag, som i øvrige flettefiler.

Vejledning om flettefiler i FU-vinduerne er opdateret med ovenstående.

 

 

Flettefil på godkendelser, nu med p-nr.

Flettefil (PR37) der bestilles fra PG01 Godkendelse, indeholder nu også lærestedets p.nr. i kolonne D. Desuden åbnes flettefilen i Excel.

 

Flettefil på praktikforhold, nu med ref.nr. fra digital uddannelsesaftale

Flettefil (PR35) fra PSA1 ”Søgning Praktikforhold” indeholder ny kolonne CP til referencenummer fra digital uddannelsesaftale.

 

Nye søgekriterier til godkendelsessøgning

I PSG1 ”Søgning Godkendelse” er der kommet nye søgekriterier til: ”CVR”, ”lbnr.”, ”P.nr.”, ”afdeling” og ”selskabsform”. Vejledning om søgning i EASY-P er opdateret med dette.

 

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring