Primær navigation

Ledelsesinformation LIS lukkes den 15. januar 2020

[07.11.2019]

Med henvisning til de tidligere beskrevne problemer med datavaliditet, jf. ”Ledelsesinformation i EASY-P viser ikke korrekte tal”, er det besluttet, at lukke ledelsesinformationssystemet LIS den 15. januar 2020.

Vi anbefaler, at data i stedet trækkes fra Børne og Undervisningsministeriets Datavarehus, idet størstedelen af de statistikker, der er trukket via LIS, ligeledes kan findes i Uddannelsesstatistikken.

Man skal dog være opmærksom på, at data i Uddannelsesstatistikken er ca. 2 måneder gamle, og at der ikke vises data, hvis antallet er tre eller derunder.

Det betyder altså, at der ikke vises nogen data, hvis man har lavet en afgrænsning, som gør, at der er tre eller færre aftaler af en bestemt type i den valgte periode.

Man kan læse mere om Uddannelsesstatistikken og kontakte supporten via nedenstående links:

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring