Primær navigation

Fejlbehæftede adresseoplysninger i EASY-P er rettet

[17.10.2019]

Med henvisning til nyheden "Mange adresseændringer i EASY-P" kan oplyses, at problemet er analyseret og løst.

Udfordringen har været, at vi i sidste uge modtog fejlbehæftede data fra vores leverandør bestående af forkerte post-numre.

Med seneste indlæsning af CVR-data i dag den 17. oktober, har vi modtaget rettelse af de forkerte post-numre, samt en række ”kosmetiske” ændringer i navne og adresser, som nu er helt i overensstemmelse med CVR.

Desværre betyder ovenstående, at skolerne har modtaget adviseringsmails om virksomhedsændringer, som ikke alle er relevante.

Skolerne er desværre nødt til at kigge alle mails igennem – både fra den 10. og den 17. oktober - for at sikre, at eventuelle rigtige ændringer bliver behandlet med tillæg. Drejer ændringen sig alene om postnr., skal skolen ikke foretage sig noget.

Hvorvidt andre ændringer kræver tillæg, skal skolen selv vurdere.

Vi beklager de gener det har medført. Det kan oplyses, at vi i løsningen har sikret, at lignende problemer ikke kan ske i fremtiden.

 

Venlig hilsen

Styrelsen for It og Læring