Primær navigation

Fejl ved oprettelse af eksisterende elev

[07.01.2019]

Vi har konstateret en fejl ved oprettelse af en elev, der allerede er oprettet på en institution i egu-portalen.

Du har behov for at oprette en eksisterende elev, dvs. som allerede findes i egu-portalen, hvis du skal modtage en uddannelsesplan i forbindelse med en flytning af eleven fra et andet arbejdssted eller en produktionsskole til dit arbejdssted.

Det kan også være, at eleven begynder helt forfra på sin egu, og den forhenværende plan ikke skal flyttes, men arbejdsgangen er den samme: Du skal oprette en 'ny elev' på dit arbejdssted.

Hvis oprettelse af en elev, der allerede findes i egu-portalen, volder dig problemer, kan du benytte denne arbejdsgang:

1. Du benytter 'Ny elev' i menulinjen og indtaster elevens cpr-nummer og vil gemme det.
Dette skal du gøre for at tidligere egu-enhed (arbejdssted) kan flytte uddannelsesplanen, eller for at du kan oprette en ny plan for eleven fra bunden.

2. Du får beskeden 'Det indtastede CPR-nr. findes allerede. Ønsker du at fortsætte?'. Klik på 'OK' i beskeden. Klik på 'Gem' nederst til højre.
Så vises røde rammer om Fornavn og Efternavn i Stamdata, selv om du har bekræftet, at du gerne vil fortsætte.
Ignorér disse røde rammer og udfyld i stedet 'Ansvarlig kommune' og 'Bopælskommune' fra værdilisten.
Klik på 'Gem' 1 eller 2 gange, indtil 'Tilmeld CPR-opdatering'-knappen kommer til syne.

3. Klik på 'Tilmeld CPR-opdatering' og eleven indlæses og er nedtonet.
Klik ikke på Gem bagefter. Ved klik på Gem efter cpr-tilmelding, frameldes eleven i stedet cpr-opdatering igen.

Sagen fejlmeldes.

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring