Primær navigation

Månedens tip: DB Webservice løsningen understøtter indlæsning af FIK/GIK poster i Indbetalingskladden

[06.11.2019]

 

Fra start var det ikke muligt at indlæse FIK/GIK poster i Indbetalingskladden via DB Webservice. En række skoler har derfor måttet indlæse ved brug af API løsningen.

Det er dog siden hen blevet muligt at indlæse posterne via DB Webservice løsningen. Herunder beskrives, hvordan dette gribes an.  

1) Danske Bank skal kontaktes via mailadressen integration-services@danskebank.dk
    Bed om at få en CAMT.54 fil tilknyttet jeres DBWS leveringsaftale

2) Tag bestik af jeres leveringsaftale (filbestilling) med Danske Bank: Pr. konto eller Pr. bogføringskreds
    - Pr. konto: Forudsætter opsat en modkonto på Indbetalingskladden, og der indlæses kun filer der vedrører denne konto
    - Pr. Bogføringskreds: Forudsætter at der ikke er opsat en modkonto på Indbetalingskladden, da filen kan indeholde poster fra flere konti

3) Feltet "FI Advisering Direkte" på Opsætningskortet for Betalingsformidling ændres til "DBWS" (Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Opsætning)

4) Vær obs på at kontrolfunktionen "Kontrollér FIK/GIK" endnu ikke understøttes af DB Webservice