search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Primær navigation

E-bilag modtaget fra Atea uden mulighed for at se CPR-nummer

[22.10.2019]

 

STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) har bedt Navision supporten om at informere om følgende vedr. visse e-bilag, som modtages fra Atea:
 
Atea, som er STUKs leverandør af it-hjælpemidler, modtager for tiden mange henvendelser fra administrative medarbejdere på skoler, der ikke kan genfinde elevens CPR-nummer på e-bilag fra Atea.
 
Problemet opstår, hvis du ikke har adgang til at se det særligt sikrede CPR-felt i fakturaen. Elevens CPR-nummer står i fakturaen, men er kun synligt for medarbejdere med ret til at se feltet.
 
Har du brug for at behandle et e-bilag fra Atea, hvor du ikke kan se CPR-nummeret, skal du som bruger i Navision Stat tilføjes rettigheden, NS_PERSONDATA_SE, der giver adgang til at se oplysningen om CPR nr.  
 
Hvis du har brug for vejledning om, hvordan du foretager denne ændring, kan du kontakte Navision Stat supporten hos Styrelsen for It og Læring på tlf. 3587 8586.
 
STUK beder jer bemærke, at fakturaer fra Atea under alle omstændigheder skal betales inden for betalingsfristen, hvis man vil undgå rykkergebyrer m.v.