Primær navigation

Om AdmSys

 

 

  

Hvad kan du bruge AdmSys til?

AdmSys er et fælles informationssite for alle, der arbejder med administrative systemer fra Styrelsen for It og Læring.

.

Her finder du bl.a.:

    - nyheder og driftsmeddelelser

    - vejledninger

    - kontakt-oplysninger til supporten

    - tilmelding til email-lister, så du modtager en mail, hver gang der sker noget nyt i dit administrative system

    - kurser og konference tilbud

Der kommer løbende nye versioner af systemerne, som både tager hensyn til brugernes ønsker og til de lovgivningsmæssige ændringer inden for området. På AdmSys får du en grundig og præcis information om, hvad der sker og hvornår det sker.

Hvem er Styrelsen for It og Læring?

Styrelsen for It og Læring har ansvaret for udvikling, drift, support og vedligehold af administrative systemer til erhvervsskoler og MVU-institutioner (mellemlange videregående uddannelser).

Systemerne sammensmelter en lang række administrative funktioner, så institutionerne kun behøver ét system for at få overblik over informationer om økonomi, arbejdstider, elevdata, studenterdata, kursistdata, eksaminer, uddannelsesforløb etc.