Hop til indhold

Der udbydes følgende webservices til a-kasserne:

Sådan får I adgang?

For at få adgang til EfterUddannelse.dks webservices skal I henvende jer hos Styrelsen for It og Læring. Hvis jeres formål med at bruge webservices kan godkendes, skal I indgå en aftale med STIL om brugen af den/de ønskede webservices

Her finder du aftaleformularen

I aftalen skal du angive, hvilke(n) webservice(s), der skal være omfattet af aftalen og hvad formålet med integrationen er.

Den underskrevne aftale skal sendes til Styrelsen for It og Læring, att: Marianne Guerry Larsen, Vester Voldgade 123, 1552 København V.

Sikkerhed og brug af virksomhedscertifikat

EfterUddannelse.dk webservices er offentligt tilgængelige over http. Der benyttes WS-Security for at sikre fortrolighed, dataintegritet og autentificering.

Jeres applikation skal bruge et virksomhedscertifikat til at identificere sig overfor EfterUddannelse.dk. Virksomhedscertifikatet skal være signeret af rodcertifikat fra DanID. Du kan læse mere om virksomhedscertifikater/signaturer og hvordan man bestiller disse på Nets

DanIDs hjemmeside.

Kryptering foregår med Styrelsen for It og Læring certifikat (offentlige nøgle). Du finder Styrelsen for It og Lærings offentlige nøgle i keystoreformat her.

Læs mere om sikkerhed i beskrivelsen af de enkelte webservices.

Hello World - Eksempelklient

Erfaringer viser, at det kan være svært at få hul igennem til webservices på EfterUddannelse.dk grundet sikkerhedselementerne. Der er derfor udviklet en simpel Hello World service og tilhørende klient, som I kan lade jer inspirere af, når I skal udvikle jeres integration til EfterUddannelse.dk.

Hello World Servicen er identisk med de øvrige services, der udbydes, hvad angår sikkerhedskonfiguration. Beskedformatet for servicen er dog minimalt. Servicen tager som input et virksomhedsnavn og giver som output virksomhedsnavn efterfulgt af det CVR nummer, som findes i certifikatet, der signeres med.

Hello World klienten er udviklet i Java og er baseret på Apaches CXF standard framework til kald af policy baserede webservices.

Du finder Hello World klienten i filen EfteruddannelseWebserviceClient.zip.

Læs filen readme.txt i zip filen for nærmere beskrivelse af, hvordan klienten afvikles, samt hvordan koden er struktureret.

Brug for yderligere hjælp

Hvis I har brug for yderligere hjælp til jeres integration, kan I tilkøbe en kom-godt-i gang pakke i form af 1-dags konsulentbesøg og mulighed for efterfølgende afklaringer.

Kontakt Marianne.Guerry.Larsen@stil.dk for nærmere information herom.

Support

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brug af webservices, skal I henvende jer til EfterUddannelse.dk-supporten.

Udfyld supportformularen.

Husk at vedhæfte request og svar i din supportsag.

Webservicen Afhentning af ansøgning

Med webservicen Afhentning af ansøgninger kan I hente ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, som er sendt til jeres a-kasse. EfterUddannelse.dk bruger cvr-nummeret i jeres virksomhedscertifikat til at bestemme, hvilke ansøgninger I må hente. Det er derfor vigtigt, at EfterUddannelse.dks opfattelse af sammenhæng mellem a-kassenr og cvr-nr er korrekt. Se oversigt over sammenhæng mellem a-kassenr og cvr-nummer her.

Du kan læse mere om webservicen i dokumentet ”VEU Ansøgning Service beskrivelse”.

Endpoints til hhv. testmiljø og driftsmiljø

Afhentning af ansøgninger

SERVICE

URL

Afhentning af ansøgninger v. 4
TEST

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
AFG/AFGGetServiceAlt4?wsdl

Afhentning af ansøgninger v. 4
DRIFT

http://efteruddannelse.dk:7789/
AFG/AFGGetServiceAlt4?wsdl

Afhentning af ansøgninger v. 5
TEST

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
AFG/AFGGetServiceAlt5?wsdl

Afhentning af ansøgninger v. 5
DRIFT

http://efteruddannelse.dk:7789/
AFG/AFGGetServiceAlt5?wsdl

Webservicen Statusændringer på ansøgninger

Med webservicen Statusændringer på ansøgninger kan a-kassen sende status på sagsbehandlingen af ansøgninger til EfterUddannelse.dk. Status på sagsbehandlingen er synlig for kursist og arbejdsgiver.

Du kan læse mere om webservicen i dokumentet ”VEU Ansøgning Service beskrivelse”.
Endpoints til hhv. testmiljø og driftsmiljø:

Statusændring på ansøgninger

SERVICE

URL

Statusændringer på ansøgninger v. 4 (WCF)
TEST

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
AFG/AFGProcessServiceAlt4?wsdl

Statusændringer på ansøgninger v. 4 (WCF)
DRIFT

http://efteruddannelse.dk:7789/
AFG/AFGProcessServiceAlt4?wsdl

Statusændringer på ansøgninger v. 5 (WCF)
TEST

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
AFG/AFGProcessServiceAlt5?wsdl

Statusændringer på ansøgninger v. 5 (WCF)
DRIFT

http://efteruddannelse.dk:7789/
AFG/AFGProcessServiceAlt5?wsdl

Webservicen Afhentning af fraværsoplysninger

Med webservicen Afhentning af fraværsoplysninger kan a-kassen hente tilstedeværelses- og fraværsoplysninger til brug for sagsbehandlingen af ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du kan læse mere om webservicen i dokumentet ”Fravær Service – systemdokumentation”.

Endpoints til hhv. testmiljø og driftsmiljø: 

Afhentning af fraværsoplysninger

SERVICE

URL

Afhentning af fraværsoplysninger
TEST WSE

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
Absence/AbsenceService?wsdl

Afhentning af fraværsoplysninger
TEST WCF

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
Absence2/AbsenceService2?wsdl

Afhentning af fraværsoplysninger
DRIFT WSE

http://efteruddannelse.dk:7789/
Absence/AbsenceService?wsdl

Afhentning af fraværsoplysninger
DRIFT WCF

http://efteruddannelse.dk:7789/
Absence2/AbsenceService2?wsdl

Webservicen Afhentning af fravær for en ansøgning

Med webservicen Hent fravær for en ansøgning kan a-kassen hente tilstedeværelse/fravær, der matcher en ansøgning, det vil sige tilstedeværelse/fravær på den tilmelding som en ansøgning er dannet ud fra.

Du kan læse mere om webservicen i dokumentet ”VEU Ansøgning Service beskrivelse”.

Endpoints til hhv. testmiljø og driftsmiljø:

Afhentning af fraværsoplysninger

SERVICE

URL

Afhentning af fraværsoplysninger
TEST WSE

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
Absence/AbsenceByApplicationService?wsdl

Afhentning af fraværsoplysninger
TEST WCF

http://test2.efteruddannelse.dk:8780/
Absence2/AbsenceByApplicationService2?wsdl

Afhentning af fraværsoplysninger
DRIFT WSE

http://efteruddannelse.dk:7789/
Absence/AbsenceByApplicationService?wsdl

Afhentning af fraværsoplysninger
DRIFT WCF

http://efteruddannelse.dk:7789/
Absence2/AbsenceByApplicationService2?wsdl

Webservicen Afhentning af eIndkomst oplysninger for en ansøgning

Med denne webservice kan a-kassen hente de eIndkomstoplysninger, der er nødvendige for behandling af ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud (fra 1. januar 2015).

Du kan læse mere om webservicen i dokumentet ”VEU Ansøgning Service beskrivelse”.

Endpoints til hhv. testmiljø og driftsmiljø:

Service

URL

Afhentning af eIndkomst oplysninger (WCF)
Test

http://test2.efteruddannelse.dk:8780
/EIndkomst/EIndkomstService?wsdl

Afhentning af eIndkomst oplysninger (WCF)
Drift

http://efteruddannelse.dk:7789
/EIndkomst/EIndkomstService?wsdl

Sidst opdateret: 20. januar 2023