Hop til indhold

Spørgsmål og svar relevante for erhvervsakademierne

Opdateret 06/12 2019 kl. 11:16

I kan lægge noterne der hvor det passer bedst for jer. Dog bør eksamensbevisnoter og noter relateret til risikomærker (frafaldstruede studerende) lægges på akademiet. Husk at det er akademiet, som ’ejer’ den studerende, så skulle der være situationer, hvor I er i tvivl, så er det nok bedst at oprette noten på akademiet.

Det var kun I forbindelse med oprettelsen af akademibaser, at vi kopierede noter til akademiet. Normalt flyttes eller kopieres der ikke elevnoter for deleelever.

Det skal dog nævnes at I i forbindelse med elevdelingen kan give en ’delingsnote’ om eleven, hvis I skulle vælge at dele en enkelt elev frem for at bruge billedet til deling af mange elever.

XPRS spørgsmål og svar

Opdateret 06/12 2019 kl. 11:18

Det er helt bevidst at BUVM udmelder flere censorer til prøver med underfag (SRP)! XPRS udmelder en censor pr. elev!

Det er bestemt ikke tanken at du skal aflyse den ene censor og sætte den anden censor på alle eleverne. Hvilke elever er er knyttet til hvilken censor fremgår af vinduet A658e Censorer med elever.

Bemærk, at du nu kan udskrive en karakterliste til eksamensbegivenheden der automatisk opdeles i flere lister - én for hver kombination af censor og eksaminator.

Opdateret 06/12 2019 kl. 11:20

C158 indberetning af elever til prøve, har ikke denne afgrænsning.

UVM har oplyst at skolerne gerne må indberette både mundtlig og skriftlig. Dvs. den første indberetning I sender skal indeholde alle de skriftlige prøver, men må gerne indeholde de mundtlige prøver I allerede har planlagt.

Den anden indberetning vil så indeholde alle prøverne.

Sidst opdateret: 1. juni 2020