Hop til indhold

Navision Stat er det økonomisystem, som hovedparten af de statslige virksomheder anvender. Navision Stat er en videreudvikling af Microsofts standardsystem Navision Attain, hvor datalagring, funktionalitet og styring er tilpasset regnskabsopgaver i staten. Det er et lokalt system, der drives af den enkelte institution.

Styrelsen for It og Læring har ansvaret for support og rådgivning om Navision Stat til selvejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet, dvs. erhvervsskoler og professionshøjskoler (selvejende) samt gymnasier, VUC og SOSU-skoler (statsligt selvejende).

Systemet består af en række moduler, som dækker forskellige sider af institutionens aktiviteter.

 • Økonomistyring
 • Salg & marketing
 • Køb
 • Lager
 • Ressourceplanlægning
 • Sager
 • Anlæg
 • Personale
 • Administration

Navision Stat Produktgruppe

Gruppen mødes 2 gange årligt.

Gruppens formål er:

 • at drøfte kortsigtede videreudviklingsplaner og prioritering af udviklingsmidler inden for produktet
 • at drøfte spørgsmål vedrørende levering, support og vedligeholdelse af produktet
 • at drøfte spørgsmål i øvrigt som forelægges gruppen af STIL, departementet eller institutionerne.

Medlemmer

Navn Institution E-mailadresse

Erling Madsen

University College Syd

emad@ucsyd

Flemming Nybro Madsen

Nordvestsjællands HF & VUC

fns@nvsvuc.dk

Frank Jakobsen-Broberg

Dalum Landbrugsskole

fjb@dalumls.dk

Karina Thers Nielsen Andersen

Absalon

ktn@pha.dk

Mette Christina Mayhøfer

ZBC

mkma@zbc.dk

Steen Høgh Nielsen

SOSU Århus

shn@adm.sosuaarhus.dk

Steffen Bruhn Petersen

Odense Katedralskole

stpe@odensekatedralskole.dk

Sidst opdateret: 26. februar 2020