Hop til indhold

Hvem kan kontakte supporten

Navision Stat support er for selveje institutioner. Navision-supporten kan kontaktes af:

 • erhvervsskoler
 • gymnasier
 • voksenuddannelsescentre (VUC)
 • social- og sundhedsskoler (SOSU)
 • MVU-institutioner, der anvender økonomisystemet Navision Stat.

Hvordan kontaktes supporten

Henvendelser om hjælp, ønsker og fejl til Navision-supporten skal primært ske skriftligt via supportskemaet.

Supporten kan også kontaktes telefonisk på 35 87 85 86.

Åbningstider

Navision Stat supporten indgår i Styrelsen for It og Læring's samlede supportfunktion. Åbningstiden for telefonisk henvendelse til Navision Stat supporten er mandag – fredag fra kl. 9.00 - 14.00.

Åbningstiden kan være reduceret i skolernes ferieperioder.

Supporten holder lukket fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag samt hverdage mellem jul og nytår.

Supportaftale for Navision Stat

I forbindelse med Navision Stat ydes følgende supportydelser:
 • Fejlmelding og -søgning i de enkelte moduler, herunder support af funktionsdygtigheden af integration med studieadministrative systemer (EASY-A/SIS).
 • Spørgsmål og afklaringer vedr. de enkelte modulers virkemåde. Primære moduler: Finans, Salg, Køb, Anlæg og Ressourcer ifm. omposteringer.
 • Hjælp i forbindelse med udsendelse af versioner, servicepacks og patches med nyt/ændret programmel.
Styrelsen for It og Læring's supportydelser omfatter ikke følgende områder:
 • Hardware på skolerne (her skal henvendelsen om support rettes til leverandøren af det pågældende hardware).
 • Opsætning og vedligeholdelse af operativsystemer/basisprogrammel på såvel server som klienter, herunder klientinstallation og printerstyring.
 • SQL-Server: fejl eller uhensigtmæssigheder ved SQL-Server programmel, samt henvendelser vedr. den daglige databaseadministration (databaseopsætning, udvidelse af tabelområder, backup/restore af data etc.).
 • Fejl i tredjeparts programmel/data, f. eks. fakturaflow systemer, her skal henvendelse ske til leverandøren af det pågældende programmel/data.
 • Hjælp til genopretning af fejlagtige data som følge af brugerfejl.
Sidst opdateret: 26. februar 2020