Hop til indhold

I forbindelse med overgang til Voksenuddannelse.dk ligger der en opgave med at få ”renset” data (tilmeldinger og hold m.v.), så datakvaliteten forbedres før vi flytter data fra efteruddannelse.dk til voksenuddannelse.dk.

For at sikre en bedre datakvalitet fremadrettet har voksenuddannelse.dk et højere krav til data end efteruddannelse.dk.
STIL renser størsteparten af data, men nogle data skal I på skolerne rette op i jeres studieadministrative system.

Data som skal rettes af skolerne
For at sikre, at skolernes studieadministrative system er synkront med voksenuddannelse.dk skal skolerne – i det omfang det er muligt – selv rette op på hold med fejl.

Det vil typisk være fejl som:

 • Hold der mangler skoledagskalender
 • Garantikurser med et ”minimum antal tilmeldte”, der er større end 5
 • Åbent Værksted-hold uden ”holdpladser”
 • Hold uden fag

STIL leverer en liste med fejl opgjort pr. skole. Listen indeholder oplysninger om, hvad fejlen er, hvilke hold, der er tale om og start- og slutdatoer på disse.

Data som rettes af STIL
STIL retter fejl på tilmeldinger. Såfremt en tilmelding indeholder flere fejl, vil alle fejl blive rettet i samme opdatering, så I kun skal indlæse ændringerne i SA-systemet én gang.

STIL retter og sender de rettede tilmeldinger til skolernes studieadministrative systemer i mindre ”bidder”, så indlæsningen af ændringerne kan følge med.

Processen for at øge datakvaliteten er afstemt med leverandører af de studieadministrative systemer.

Fejl på tilmeldinger er bl.a.:

 • Tilmeldinger uden mailadresse eller med ugyldig mailadresse, da mailadresse vil være obligatorisk i voksenuddannelse.dk. STIL retter ved at indsætte denne mailadresse: retdennemailadresse@voksenuddannelse.dk
 • Tilmeldinger med SMS ønskes = Ja, og hvor der mangler telefonnr. på kursist og/eller der er angivet et ugyldigt telefonnr. STIL retter ved at indsætte SMS ønskes = Nej
 • Tilmeldinger med forkert betaler – fx tilmeldingstype ledig og privatperson med betaler = Arbejdsgiver. STIL retter ved at sætte betaler = SELVBETALER
 • Tilmeldinger, hvor arbejds- eller fakturaadresse mangler p-nummer (fx lærested med løbenr. 0). STIL retter, så der bliver tilknyttet arbejds-/fakturaadresse med p-nummer (p-nummer hørende til virksomhedens hovedadresse).

Tilmeldinger, hvor der mangler afsluttet uddannelse. STIL retter på følgende måde:

 • uddannelse efter endt skolegang” sættes til ”Ja”
 • "afsluttet uddannelse” sættes til ”Anden uddannelse”
 • uddannelsesbaggrund” sættes til ”Ikke udfyldt – sat i forbindelse med overgang til Voksenuddannelse”
 • Afsluttet 5 år” og ”Anvendt 5 år” sættes begge til ”Nej”