Hop til indhold

Lærepladsen.dk udvides i uge 33 med forbedringer til elevprofiler og søgelog samt virksomhedens søgeværktøj. 

 

Ny og forbedret elevprofil med lærepladsønsker

Når elever, virksomheder og erhvervsskoler fremadrettet tilgår elevprofilen, vil elevprofilens to felter ”Egen beskrivelse” og ”Kvalifikationer” være samlet i ét felt under overskriften ”Egen beskrivelse”. Vejledningen til eleven bliver præciseret. 

Med den nye version kan eleven registrere lærepladsønsker uden at angive speciale. I praksis skal eleven for hvert lærepladsønske træffe et valg om ønsket vedrører hele uddannelsen eller kun et udvalgt speciale. Flere specialer kan, som i dag, rummes ved at angive flere lærepladsønsker.

Eleven skal fortsat angive tre lærepladsønsker. Dette krav bortfalder med den næste opdatering af hovedbekendtgørelsen, som aktuelt forventes at kunne træde i kraft 1. januar 2023. Til den tid vil Lærepladsen.dk også afspejle denne ændring.  

 

Kontakt fra virksomhed indsættes i elevens søgelog

Når en virksomhed kontakter eleven i Lærepladsen.dk, overføres denne kontakt til elevens søgelog og vil umiddelbart være synlig for både eleven og skolen.

Dato for kontakt fremgår på oversigten, hvor kontaktbeskeden fra virksomheden kan findes i notefeltet. Status for kontakten vil som udgangspunkt være ”Kontaktet af virksomhed”. Eleven kan ændre status, men ikke slette kontakten i søgeloggen. Statusmulighederne som eleven kan vælge mellem er:

 

 • Ikke interesseret
 • Virksomheden kontaktet.
 • Skal til samtale
 • Fik læreplads
 • Fik afslag

Flere elevdetajler og filtrering af søgeresultat i "Søg lærling"

Virksomheder på Lærepladsen.dk kan nu finde flere oplysninger, når de søger lærlinge i Lærepladsen.dk.

Oplysningerne omfatter:

 

 • Overskrift 
 • Uddrag af profilens beskrivelse
 • Igangværende uddannelse
 • Aktuel uddannelsesstatus samt tid til afslutning
 • Elevens kontaktskole
 • Lærepladsønsker

Desuden udvides oversigten med filtre, hvor det er muligt at sortere på:

 

 • Fritekst
 • Lærepladsønske, herunder mulighed for at afgrænse til den uddannelse, eleven er indskrevet på.
 • Erhvervsskole
 • Afstand til elevens bopæl (ikke med i første udgivelse. Tilføjes senere)

Søgeresultatet i oversigten sorteres automatisk efter følgende kriterier:

 

 1. Skoleoplæring,
 2. SF
 3. GF2
 4. Ingen aftale - afsluttet GF2/SF
 5. Igangværende aftale
 6. GF1 slutdato på aktuelt forløb, hvor den tidligste dato vises først. 

Med venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring