Hop til indhold

Spørgsmål og svar relevante for virksomheder

Opdateret 29/05 2020 kl. 14:11

Du kan se afholdte kurser 5 år tilbage i tid. Dvs. i 2020 vil du kunne se tilmeldinger til kurser fra 2015 og frem.

Opdateret 20/01 2023 kl. 14:17

Når du har udfyldt alle spørgsmål under ansøgningsgrundlaget og har trykket på Gem-knappen, har du gjort, hvad du skal!

Dvs. når du får beskeden ”oplysningerne er gemt” har du ansøgt. Ansøgningsgrundlaget skifter status til "Klar", hvilket betyder, at du har gjort, hvad du skal gøre.

Ansøgningen bliver automatisk sendt til AUB, når kurset er i gang. Når AUB har hentet ansøgningen, skifter status til "AUB behandler".

Du får til gengæld en kvittering, hvis du udfylder ansøgningsgrundlaget i forbindelse med tilmeldingen (gælder kun rollerne kursist og mindre virksomhed/selvstændig). Så vil du af tilmeldingskvitteringen kunne se, at ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud er klar, og vil blive sendt til AUB.

Bemærk: Der gælder ikke længere en ansøgningsfrist på 28 dage fra sidste kursusdag for kurser, der påbegyndes efter 1. januar 2019. Dvs. skulle du have glemt at udfylde ansøgningsgrundlag, forhindrer det dig ikke i at få godtgørelsen, hvis øvrige betingelser ellers er opfyldt.

Opdateret 29/05 2020 kl. 19:55

På oversigterne Kommende kurser og Afholdte kurser, kan du se status på ansøgningsgrundlag, lige som du kan se status på navngivning. Formålet er at give dig et hurtigt overblik over, om du mangler at gøre noget.

Her kan du se, hvad der findes af statusser på holdoversigterne "kommende kurser" og "afholdte kurser":

"Udfyldt" med grøn skrift - betyder, at der ikke er nogen tilmeldinger til de pågældende hold, hvor ansøgningsgrundlaget har status "Mangler oplysninger". Dvs. du har gjort, hvad du skal gøre.

"Ikke udfyldt" med rød skrift - betyder, at der mindst er én tilmelding, hvor ansøgningsgrundlaget har status "Mangler oplysninger", dvs. du mangler at gøre noget

"Medarbejder udfylder" betyder, at alle tilmeldinger til det pågældende hold er oprettet af medarbejderen, og at det er medarbejderen, som skal udfylde ansøgningsgrundlaget. Dvs. du skal ikke gøre noget.

"Ikke VEU berettiget" betyder, at det pt. ikke er muligt at udfylde ansøgningsgrundlag for de til holdet knyttet tilmeldinger. Det kan fx. være fordi du endnu ikke har navngivet tilmeldingerne (og så vil status på Navngivning stå med rød skrift "ikke udfyldt"), eller det kan være, at tilmeldingerne vedrører en type uddannelse, hvor det ikke er muligt at få VEU-godtgørelse. Hvis navngivning står med "ikke udfyldt" og rød skrift, skal du først navngive. Herefter kan du udfylde ansøgningsgrundlaget.

Bemærk der skal kun udfyldes ansøgningsgrundlag for hold/tilmeldinger med startdato efter den 1. januar 2019, så selvom der vises status "ikke udfyldt" på ansøgningsgrundlag for "gamle" hold under afholdte kurser, skal du ikke gøre noget ved dem.

Opdateret 20/01 2023 kl. 14:19

Der findes en række forskellige statusser på tilmeldingsoversigten, og nedenfor kan du se, hvad de forskellige statusser betyder:

Status "ikke muligt" vises, hvis tilmeldingen vedrører uddannelsesaktivitet, der ikke giver ret til til VEU-godtgørelse, eller hvis der er forhold på tilmeldingen som gør, at man ikke kan få godtgørelse. Hvis du placerer musen ind over teksten "ikke muligt" vil du kunne se, hvorfor det ikke er muligt at udfylde ansøgningsgrundlag

Status ”søger ikke", hvis der i ansøgningsgrundlaget er valgt "Nej, vi ønsker ikke at søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud"

Status ”mangler oplysninger”, hvis ansøgningsgrundlaget endnu ikke er udfyldt eller der mangler at blive udfyldt et eller flere spørgsmål

Status ”klar”, når alt er udfyldt, men ansøgningen endnu ikke hentet af AUB. AUB begynder først at hente ansøgninger , når kurset er i gang, dvs. status vil stå som "klar", når du har udfyldt ansøgningsgrundlaget, og indtil kurset er i gang, og AUB har hentet ansøgningen

Status ”AUB behandler”, når AUB har hentet ansøgningen

Status ”Kursist udfylder”, hvis tilmeldingstypen er oprettet af medarbejderen, og ansøgningsgrundlaget derfor skal udfyldes af medarbejderen

Hvis du placerer musen over status, vil du kunne se en forklarende tekst til, hvad statussen betyder.

Opdateret 29/05 2020 kl. 19:59

Opdateret 29/05 2020 kl. 20:00

Hvis du ikke kan finde menupunktet ”flere muligheder” på Mit overblik, kan det være, at du mangler rettigheder til at se tilmeldinger. Du skal have rettigheden ”Ret til at administrere VEU-kurser” for at se oplysninger om tilmeldingen (og menupunktet Flere oplysninger) – herunder udfylde ansøgningsgrundlag.

Hvis du har de nødvendige rettigheder, men bruger browseren Google Chrome, kan det også skyldes, at menupunktet ”Flere muligheder” bliver vist højere oppe på siden. Vi har en fejl som opstår, når man bruger Google Chrome, og som får diverse bokse til at ”hoppe rundt på skærmen”.

Opdateret 20/01 2023 kl. 14:20

Du kan kun udfylde ansøgningsgrundlag på tilmeldinger, som du selv (eller en af dine kolleger, hvis du kommer fra en virksomhed) har oprettet.

Dvs. hvis din medarbejder selv har tilmeldt sig et kursus, så er det medarbejderen, der kan udfylde ansøgningsgrundlaget. Det gør medarbejderen ved at logge ind som kursist med sin personlige NemID, finde tilmeldingen og udfylde ansøgningsgrundlaget.

Du kan se ansøgningsgrundlaget, når du logger ind som virksomhed og kigger på tilmeldingen, men du vil opleve, at felterne er låst for opdatering. Du kan kende denne type tilmeldinger ved, at ansøgningsgrundlaget har status "Medarbejder udfylder". Det forhindrer dog ikke, at I kan få udbetalt godtgørelsen, hvis I udbetaler løn til medarbejderen under kursus.

Hvis medarbejderen får løn under kurset, skal medarbejderen svare ” Ja, jeg får løn, og VEU-godtgørelsen skal udbetales til min arbejdsgiver” til spørgsmålet ”Får du løn under kursus?”. Så bliver VEU-godtgørelsen og befordringstilskuddet udbetalt til jer.

Der gælder samme regler for tilmeldinger, der er oprettet af virksomheden ved log ind som kursusadministrator eller mindre virksomhed/selvstændig. Her er det kun virksomheden, der kan udfylde ansøgningsgrundlaget. Medarbejderen vil kunne se ansøgningsgrundlaget, men felterne vil være låst for opdatering, og der vil stå "Arbejdsgiver udfylder". Hvis I ikke udbetaler løn til medarbejderen, skal I svare ” Nej, vi udbetaler ikke løn, og VEU-godtgørelsen skal udbetales til kursisten” til spørgsmålet ”Udbetaler I løn under kursus?”.

Hvis skolen har oprettet tilmeldingerne for jer, er det tilmeldingstypen, som afgør, hvem der må udfylde ansøgningsgrundlaget. Tilmeldingstype medarbejder betyder, at det er kursisten, der kan opdatere. Tilmeldingstype virksomhed, betyder, at det er virksomheder, der kan opdatere.

Opdateret 20/01 2023 kl. 14:24

Hvis tilmeldingen er til et kursus, som ikke er VEU-berettiget, så vil du ikke kunne udfylde ansøgningsgrundlag, og blokken ansøgningsgrundlag vises derfor ikke. Det kan fx være en tilmelding til et åben uddannelse-kursus eller der kan være forhold på tilmeldingen som gør, at den ikke er VEU-berettiget. Fx hvis det er angivet på tilmeldingen, at kursisten har bopæl/beskæftigelse på Grønland/Færøerne.

Hvis du er logget ind som kursusadministrator, vil status på ansøgningsgrundlaget for en sådan tilmelding være "ikke muligt", og hvis du placerer musen over teksten "ikke muligt", vil du kunne se en forklarende tekst om, hvorfor det ikke er muligt at oprette ansøgningsgrundlag for tilmeldingen.

Opdateret 29/05 2020 kl. 20:39

Der gælder ikke længere en 4-ugers ansøgningsfrist for kurser, der påbegyndes efter 1. januar 2019. Dvs. skulle du have glemt at udfylde ansøgningsgrundlag på en tilmelding, forhindrer det dig ikke i at få godtgørelsen, hvis øvrige betingelser ellers er opfyldt.

Vi anbefaler dog, at du udfylder ansøgningsgrundlaget samtidigt med at du tilmelder, så du husker at få det udfyldt. Du kan altid ændre i oplysningerne, hvis der senere hen sker ændringer i kursistens/dine arbejdsforhold.

Ansøgningen bliver automatisk sendt til AUB, når kurset er i gang.

Opdateret 29/05 2020 kl. 20:41

Du kan rette i ansøgningsgrundlaget uden problemer frem til kursusstart. I vejledningerne her kan du se, hvordan du retter i ansøgningsgrundlaget som kursist, mindre virksomhed/selvstændig og kursusadministrator.

Hvis kurset er i gang, anbefaler vi, at du kontakter AUB før du retter, da AUB kan være i gang med at behandle og udbetale din ansøgning.

Du kontakter AUB kundeservice på telefon 70 11 40 70 (mandag til torsdag fra kl. 8 til 16, fredag fra kl. 8-15.30).

Opdateret 20/01 2023 kl. 13:00

Log ind som kursist

Som kursist kan du på oversigterne "kommende kurser" og "afholdte kurser" i kolonnen "Ansøgningsgrundlag" hurtigt se, om du har gjort, hvad du skal. Hvis der står "Mangler oplysninger" betyder det, at du mangler at udfylde hele eller dele af ansøgningsgrundlaget. Hvis der står "Arbejdsgiver udfylder" betyder det, at det er arbejdsgiveren, som skal udfylde ansøgningsgrundlaget, fordi tilmeldingen er oprettet af arbejdsgiver.

Hvis der står "klar", har du har gjort, hvad du skal gøre, men ansøgningen endnu ikke er hentet af AUB. Og hvis der står "AUB behandler" betyder det, at ansøgningen er hentet af AUB.

Log ind som mindre virksomhed/selvstændig

Som mindre virksomhed/selvstændig kan du på "Mit overblik" se status på Ansøgningsgrundlaget på de enkelte tilmeldinger. Hvis der vises en knap "Færdiggør" betyder det, at du mangler at udfylde ansøgningsgrundlaget. Klik på knappen for at åbne ansøgningsgrundlaget, udfyld de manglende oplysninger og tryk Gem. Herefter forsvinder knappen, og du kan se, at ansøgningsgrundlaget skifter status til "Klar".

Log ind som kursusadministrator

På oversigterne ”kommende kurser” og ”afholdte kurser” er der tilføjet en kolonne ”Ansøgningsgrundlag”, som viser status på ansøgningsgrundlag for de til holdet hørende tilmeldinger. Dvs. du kan nemt se, om der er hold, hvor du mangler at gøre noget.

Når du klikker dig ind på holddetaljerne, dvs. der hvor tilmeldingerne vises, er der tilføjet en kolonne ”Ansøgningsgrundlag” hvor du for hver tilmelding vil kunne se status på ansøgningsgrundlaget. Fx vil status stå som ”klar”, når alt er udfyldt, men endnu ikke hentet af AUB, og status vil stå som ”AUB behandler”, når AUB har hentet ansøgningen.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:32

Du skal svare "arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende", hvis kursisten modtager B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos Skattestyrelsen, eller overskuddet/underskuddet fra virksomheden beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed. VEU-godtgørelsen vil blive udbetalt til kursisten. Du skal svare "arbejder som lønmodtager", hvis kursisten har en fast lønaftale, og får udbetalt løn som A-indkomst. Afhængigt af, om der er løn under kursus eller ej, vil VEU-godtgørelsen blive udbetalt til enten virksomheden eller kursisten.

Hvis du svarer "arbejder som lønmodtager", selvom du reelt arbejder som selvstændig, vil du opleve at få afslag på din VEU-ansøgning, da ansættelsesforholdet ikke vil kunne blive bekræftet.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:32

Der er pt. en programfejl, som gør, at du får systemfejl, når du sletter sidste tilmelding på et hold. Tilmeldingen bliver slettet, så du behøver ikke at gøre mere. Fejlen optræder på kursusadministrators side, og forventes rettet i en kommende opdatering.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:33

Brug knapperne og links i topbar og footer.

Du kan desværre ikke anvende browse back på alle EfterUddannelse.dk’s sider.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:34

Hvis du er logget ind som virksomhed, og klikker på link til kviknummer fx. fra en mail, amukurs.dk eller voksenuddannelse.dk, kan du opleve at få en fejlbesked om at du mangler rettigheder.

Når du klikker på linket, bliver efteruddannelse.dk åbnet i en ny fane, og så har du pludselig to aktive "sessioner" kørende på en gang. Det kan give fejlbeskeden om manglende rettigheder.

Hvis du allerede er logget ind, og vil tilmelde kursister til et kviknummer, som du har fået oplyst pr. mail, anbefaler vi, at du kopierer kviknummeret fra mailen (det der står efter kviknummerinfo =) og søger kurset frem via Søg kurser. Så åbner du ikke en ny "session" af efteruddannelse.dk, og undgår fejlbeskeden om manglende rettigheder.

Opdateret 20/01 2023 kl. 14:26

Ja det kan du godt. Du skal blot have virksomheden til at give dig en digital fuldmagt. Du kan læse mere om, hvordan digital fuldmagt håndteres i efteruddannelse.dk i vejledningen "Kursusadministration på vegne af flere cvr-numre (digital fuldmagt)". Det er vigtigt i forhold til udbetaling af VEU-godtgørelse, at det CVR-nr.  som angives i tilmeldingen som arbejdssted, er det CVR-nr., som udbetaler løn til medarbejderen.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:37

Hvis du har spørgsmål til udbetaling af godtgørelse kan du se, om du kan finde svar på dit spørgsmål på Borger.dk eller på Virk.dk.

Hvis ikke du kan finde svar der, kan du henvende dig til AUB’s kundeservice på telefon 70 11 40 70, mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15.30.

Bemærk AUB henter først ansøgninger, når kurset er i gang, dvs. AUB vil ikke kunne se ansøgninger til kurser, som endnu ikke er påbegyndt.

Opdateret 20/01 2023 kl. 14:29

Du kan ikke vælge, hvem der skal have befordringstilskuddet.

Befordringstilskuddet følger VEU-godtgørelsen. Det betyder, at VEU-godtgørelse og befordringstilskud udbetales til arbejdsgiveren (virksomheden), når der udbetales løn under kursus. Og til medarbejderen (kursisten), når der ikke udbetales løn under kursus. Det er en del af de lovændringer, som trådte i kraft 1. januar 2019.

Opdateret 20/01 2023 kl. 14:15

Efteruddannelse.dk sender ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til AUB, når alle oplysninger i ansøgningsgrundlaget er udfyldt og kurset er i gang. Herefter går AUB i gang med at kontrollere diverse betingelser – herunder om kursisten har været til stede m.v.

Du kan læse mere om betingelser for at få godtgørelse og hvornår du kan forvente at få din godtgørelse på Borger.dk og Virk.dk.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:51

Internet Explorer kræver, at du angiver https://efteruddannelse.dk som et ”Pålideligt websted”.

Klik på ”tandhjulet” > Vælg Internetindstillinger > Vælg fanen Sikkerhed > klik på Pålidelige websteder > Klik på "Websteder" > Tilføj ”https://efteruddannelse.dk” > klik på Luk og OK.

Nogle steder administreres disse indstillinger centralt. Der er du nødt til at kontakte systemadministratoren eller it-afdelingen.

Du kan også få fejlen, hvis du logger på fra en Ipad. Her kan du løse problemet ved at åbne en ny fane, hvor du taster efteruddannelse.dk, hvorefter du bliver logget ind uden fejl 403 (da du allerede er logget ind på den forrige fane).

Opdateret 10/12 2020 kl. 08:38

Du kan få fejlen”Error 500—Internal server error”, hvis du logger ind som virksomhed og dine rettigheder til EfterUddannelse.dk er begrænset til et SE-nummer.

Se, hvordan du undgår fejlen i nyheden her.

Hvis dine rettigheder ikke er begrænset til et SE-nummer, og du stadig får fejlen, kan det evt. hjælpe at logge ind som kursusadministrator i stedet for mindre virksomhed/selvstændig.


Opdateret 29/05 2020 kl. 22:53

Den ”lette” udgave af EfterUddannelse.dk håndterer i øjeblikket kun op til 150 tilmeldinger.

Har virksomheden flere end 150 tilmeldinger, er I nødt til at anvende adgangen som ”Virksomhed” og logge ind som ”Kursusadministrator”.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:56

Du kan altid melde fra til et kursus indtil 7 dage før kursusstart.

Ved login som Virksomhed > Kursusadministrator

Her kan du rette i de enkelte tilmeldinger indtil 7 dage før kursusstart. På Virksomhedens side under fanebladet Kommende kurser, kan du afmelde en kursist. Søg kurset frem, klik på kursusnavn for at se tilmeldinger til kurset, find kursisten, som skal slettes, og tryk på x Slet. Herefter får du en pop up der spørger, om du ønsker at slette kursisten. Svar ja, og kursisten er slettet.

Ved login som Virksomhed > Selvstændig / Mindre virksomhed

I den ”lette” udgave kan du ikke rette tilmeldinger. Du kan dog slette en tilmelding (indtil 7 dage før kursusstart) og evt. lave en ny tilmelding

Gå ind på Mit overblik > Vælg Flere muligheder > vælg Afmeld kursus.

I begge tilfælde: hvis der er mindre end 7 dage til kursusstart, kan du ikke slette kursisten fra virksomhedens side. Her kan du i stedet kontakte uddannelsesstedet for at afmelde kursisten. Vær opmærksom på, at uddannelsesstedet kan have regler for, hvor sent en afmelding kan ske og at det evt. koster et gebyr at afmelde en kursist fra et kursus.

Opdateret 29/05 2020 kl. 22:57

Ved login som Virksomhed > Kursusadministrator

Der er som udgangspunkt valgt en startdato = dags dato minus en måned. Hvis du leder efter et kursus, som ligger før den dato, der står i startdato, skal du rette startdatoen eller fjerne den helt - og derefter trykke "SØG"

Sidst opdateret: 11. juni 2020