Hop til indhold

https://doks.uni-c.dk/efteruddannelsedk/webservice

Der udbydes følgende webservices til Virksomheder:

Sådan får I adgang?

For at få adgang til EfterUddannelse.dks webservices skal I henvende jer hos STIL. Hvis jeres formål med at bruge webservices kan godkendes, skal I indgå en aftale med STIL om brugen af den/de ønskede webservices.

Her finder du Webservicekontrakt_EU.dk_virksomheder.

I aftalen skal du angive, hvilke(n) webservice(s), der skal være omfattet af aftalen og hvad formålet med integrationen er.

Den underskrevne aftale skal sendes til Styrelsen for It og Læring, att: Marianne Guerry Larsen, Vester Voldgade 123, 1552 København V.

Sikkerhed og brug af virksomhedscertifikat

EfterUddannelse.dk webservices er offentligt tilgængelige over http. Der benyttes WS-Security for at sikre fortrolighed, dataintegritet og autentificering.

Jeres applikation skal bruge et virksomhedscertifikat til at identificere sig overfor EfterUddannelse.dk. Virksomhedscertifikatet skal være signeret af rodcertifikat fra DanID. Du kan læse mere om virksomhedscertifikater/signaturer og hvordan man bestiller disse på Nets DanIDs hjemmeside.

Kryptering foregår med STIL certifikat (offentlige nøgle). Du finder STILs offentlige nøgle i keystoreformat her.

Læs mere om sikkerhed i API-beskrivelsen af de enkelte webservices.

Hello World - Eksempelklient

Erfaringer viser, at det kan være svært at få hul igennem til webservices på EfterUddannelse.dk grundet sikkerhedselementerne. Der er derfor udviklet en simpel Hello World service og tilhørende klient, som I kan lade jer inspirere af, når I skal udvikle jeres integration til EfterUddannelse.dk.

Hello World Servicen er identisk med de øvrige services, der udbydes, hvad angår sikkerhedskonfiguration. Beskedformatet for servicen er dog minimalt. Servicen tager som input et virksomhedsnavn og giver som output virksomhedsnavn efterfulgt af det CVR nummer, som findes i certifikatet, der signeres med.

Hello World klienten er udviklet i Java og er baseret på Apaches CXF standard framework til kald af policy-baserede webservices.

Du finder Hello World klienten i filen EfteruddannelseWebserviceClient.zip. Filen inkluderer en binær udgave af klienten samt kildekode.

Læs filen readme.txt i zip filen for nærmere beskrivelse af, hvordan klienten afvikles, samt hvordan koden er struktureret i projektet.

Support

Hvis der opstår problemer i forbindelse med brug af webservice, skal du henvende dig til EfterUddannelse.dk-supporten.

Udfyld supportformularen

Husk at vedhæfte request og svar i din supportsag.

Webservicen Kompetenceudviklingsfonde

Med webservicen Kompetencefonde kan en kompetencefond trække oplysninger om specifikke personers kursusdeltagelse. Kompetencefonden kan dermed genbruge kursusoplysninger fra EfterUddannelse.dk til at lette administrationen omkring ansøgning og udbetaling af tilskud.

Du kan læse mere om webservicen i Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Endpoints til hhv. testmiljø og driftsmiljø:

Webservicen Virksomhedsintegration

Med webservicen Virksomhedsintegrationen kan en virksomhed få direkte adgang til at hente kursusoplysninger samt oprette, opdatere og hente egne tilmeldinger fra EfterUddannelse.dk. Dermed kan virksomheden bruge webservicen til at integrere med eget personalesystem.

Du kan læse mere om webservicen i Virksomhedsintegration webservice API beskrivelse.

Endpoints til hhv. testmiljø og driftsmiljø:

Sidst opdateret: 20. januar 2023