Primær navigation

Om EASY-P

EASY-P

 


 

EASY-P er det basale administrationssystem til praktikdelen af erhvervsuddannelserne.

EASY-P bruges af Erhvervsskolernes administrative medarbejdere, AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) og de faglige udvalg, der har meldt sig til hos Styrelsen for It og Læring.

Produktbeskrivelse

Systemet dækker de administrative opgaver, der relaterer sig til praktikdelen af en erhvervsuddannelse, og andre opgaver, der relaterer sig til sagsbehandlingen af praktikdelen.

Systemet indeholder primært:

    - Alle virksomheder (juridiske enheder) i Danmark, som har mindst én ansat 

    - Læresteder (praktiksteder) knyttet til virksomheden

    - Alle godkendelser til at gennemføre erhvervsuddannelser, udstedt af de faglige udvalg og erhvervsskolerne 

    - Alle uddannelsesaftaler indgået mellem elever og virksomheder samt alle praktikforhold der vedrører skolepraktik og praktik i udlandet  

    - Overblik over de elever, der søger praktikplads, har en praktikplads og har haft praktikplads

EASY-P opdateres elektronisk fra Undervisningsministeriet (uddannelsesmodellen), CPR og CVR-registret, så systemets grunddata hele tiden er ajour. Systemet leverer data til Undervisningsministeriets statistikker og til AUB.

EASY-P udveksler data med EASY-A, Praktikpladsen.dk og Praktik+, samt leverer data til LIS.