Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gør opmærksom på, at uddannelsesaftalen både skal indeholde oplysninger om løn og om ansættelsesvilkår i øvrigt.

I uddannelsesaftaleblanketten, som fremgår af bilag 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, anføres i den øverste del af rubrik 7 den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat i den kollektive overenskomst for uddannelsesområdet, jf. § 55, stk. 2, i lov om erhvervsuddanner.

Bemærk! At der er af layoutmæssige hensyn tale om rubrik 8 i den udgave af uddannelsesaftaleblanketten, som ligger på www.uvm.dk. Blanketterne er indholdsmæssigt ens.

Længere nede i rubrikken oplyses om ansættelsesvilkår i øvrigt. Dette følger af krav i Ansættelsesbevisloven, hvorefter arbejdsgiveren skal give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de oplysninger der er opregnet i lovens § 2, stk. 2, nr. 1-10.

I overensstemmelse med ansættelsesbevisloven kan oplysningerne om ansættelsesvilkår gives ved henvisning til fx en overenskomst. Det vil nogle gange være den samme overenskomst, som gælder både for uddannelsesområdet og for ansættelsesområdet. Det er tilfældet, hvis virksomheden i forvejen er omfattet af den overenskomst, der fastsætter lønnen for uddannelsen. I denne situation anføres overenskomsten således både i rubrikken ”Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet” samt i rubrikken ”Ansættelsesvilkår i øvrigt”.

Hvis virksomheden er omfattet af forskellige overenskomster for henholdsvis løn og ansættelsesvilkår, anføres to forskellige overenskomster i rubrikkerne på uddannelsesaftalen.

Er virksomheden ikke omfattet af en kollektiv overenskomst, skal man fortsat i den øverste del af rubrikken anføre den kollektive overenskomst for uddannelsesområdet, da denne fastlægger den gældende mindste betaling. I forhold til ansættelsesvilkår i øvrigt, jf. § 2, stk. 4, i ansættelsesbevisloven, kan virksomheden i denne situation henvise til de forhold, der gælder for det pågældende ansættelsesforhold, fx en medarbejderhåndbog. Ansættelsesvilkårene kan evt. angives direkte i uddannelsesaftalen.

Bemærk! Der er tale om oplysning om forhold, som allerede indgår som del af indholdet på uddannelsesaftaleblanketten, og som skal anføres ved indgåelse af uddannelsesaftaler om erhvervsuddannelse. Der er således ikke tale om en ny regel.

Skolerne har pligt til at undersøge om indgåede uddannelsesaftaler er fuldstændigt udfyldt og underskrevet, jf. § 96 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Hvis ikke aftalen er fuldstændigt udfyldt, herunder med angivelse af løn- og ansættelsesvilkår, skal skolen rette henvendelse til virksomheden og eleven for at få manglerne berigtiget.

Ovenstående erstatter nyhed af 22. november 2022

 

Venlig hilsen
Styrelsen for It og Læring