Primær navigation

EUD + Gymnasie - Kodeudmeldinger

Erhvervsuddannelsesreformen (Eud) medfører en række ændringer i de administrative systemer (EASY-A, EASY-P og Elevplan), så de understøtter de nye regler inden for erhvervsuddannelsesområdet.

De enkelte systemer udsender nyheder, driftsinfo og vejledninger på deres respektive adm.sys. For at give et overblik ift. Eud har vi oprettet EUD på admsys.stil.dk, hvor de væsentligste nyheder og vejledninger er samlet.

Du kan ligeledes finde oplysninger omkring kodenotat i forhold til implementering af gymnasiereformen i uddannelsesmodellen.

Klik her for information om it-understøttelsen af EUD-reformen

Link til EASY-A

EASY-A er det grundlæggende administrationssystem på erhvervsuddannelserne

EASY-P

EASY-P er det basale administrationssystem til praktikdelen af erhvervsuddannelserne


EGU Portalen

Egu er en 2-årig uddannelse med stor vægt på praktik

Elevplan

Elevplan er et webbaseret system, der understøtter erhvervsuddannelserne på erhvervsskolerne

Praktikpladsen

Praktikpladsen.dk modtager informationer om læresteder, godkendelser, aftaler og elever fra EASY-P

Praktik +

Praktik+ er et værktøj til systematisering og kvalificering af det opsøgende arbejde for både erhvervsskoler og faglige udvalg

Navision Stat

Navision Stat er det økonomisystem, som hovedparten af de statslige virksomheder bruger


EfterUddannelse.dk

EfterUddannelse.dk er en landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser

Kombineret Ungdomsuddanelse

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) en toårig uddannelse, der giver færdigheder til at varetage et job inden for et bestemt erhverv.

Hvem er Styrelsen for It og Læring?

Styrelsen for It og Læring har ansvaret for udvikling, drift, support og vedligehold af administrative systemer til erhvervsskoler og MVU-institutioner (mellemlange videregående uddannelser).

Systemerne sammensmelter en lang række administrative funktioner, så institutionerne kun behøver ét system for at få overblik over informationer om økonomi, arbejdstider, elevdata, studenterdata, kursistdata, eksaminer, uddannelsesforløb etc.