Primær navigation

Om EASY-A

EASY-A

 

 

 

EASY-A er det grundlæggende administrationssystem på erhvervsuddannelserne. Udover skolens egen, daglige administration kan systemet foretage elektroniske indberetninger til myndighederne, og flere andre systemer henter data herfra.

EASY-A bruges af erhvervsskolerne og erhvervsakademiernes administrative medarbejdere.

Produktbeskrivelse

Med EASY-A kan skolerne bl.a. administrere:

    - Elever, studerende og kursister på langt over 100 forskellige uddannelser

    - Hold og holdplaceringer

    - Lærere, inkl. arbejdstidsregler og tidsregnskab

    - Lokaler og udstyr

    - Fagfordeling og skemaer

    - Karakterer og meritter

Systemet kan endvidere:

    - Give opgørelser over lærernes faktiske arbejdstid på årsbasis

    - Give elektroniske indberetninger til Undervisningsministeriet af tilskudsudløsende aktiviteter

    - Give elektroniske indberetninger til Undervisningsministeriet, der understøtter ministeriets eksamens- og censoradministration

    - Via et bevismodul tjekke om eksaminer er bestået og udskrive eksamensbeviser

    - Give elektroniske indberetninger til en række andre myndigheder

    - Give adgang til skolens database ved hjælp af web-services

EASY-A opdateres elektronisk fra Undervisningsministeriet, CPR og NN Markedsdata vedr. hhv. uddannelserne, personoplysninger og virksomhedsoplysninger, så systemets grunddata hele tiden er ajour.